BAZYLIKA MNIEJSZA p.w. św. ELŻBIETY we WROCŁAWIU
 

O PARAFII

KAPITUŁA KANONIKÓW

Dla uświetnienia sprawowanego w kościele garnizonowym kultu Bożego Biskup Polowy Wojska Polskiego, ks. gen. dyw. Tadeusz Płoski, dekretem z dnia 31 maja 2007 roku, powołał Kapitułę Kanoników przy Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Św. Elżbiety Węgierskiej.


Zadaniem Kapituły jest sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w Bazylice oraz pełnienie zadań zleconych przez prawo lub Biskupa Polowego. W swej działalności Kapituła szczególnie troszczy się o kult Eucharystii, pogłębianie kultu św. Elżbiety, podejmowanie inicjatyw charytatywnych oraz przybliżanie wiernym nauczania Ojca Świętego.


Jego Ekscelencja gen. dyw. Tadeusz Płoski do godności kanonika gremialnego podniósł:


Ks. płk Januarego Wątrobę,
Ks. płk Janusz Radzik,
Ks. płk Andrzeja Molendowskiego,
Ks. ppłk Zenona Pawelaka,
Ks. ppłk Bogusława Romankiewicza,
Ks. mjr. Sławomira Pałkę


Godność kanonika honorowego Kapituły otrzymali:

 

Ks. płk dr Henryk Szareyko,

Ks. ppłk dr Jerzy Rasiak,

Ks. ppłk Krzysztof Szuwart,

Ks. płk Józef Kubicki,

Ks. płk dr Marek Pietrusiak,

Ks. ppłk Krzysztof Majsterek

Ks. płk Adam Sosonko

Ks. ppłk Lucjan Dolny

Ks. kmdr por. Witold Kosiński

Ks. ppłk. Mirosław Kurianik

Ks. kmdr por. Ryszard Preuss

Ks. ppłk Zbigniew Sawicki

Ks. mjr Mariusz Tołwiński

Ks. ppłk Józef Tymczuk

Ks. ppłk Bodan Zalewski

Ks. ppłk Marian Kmiecikowski